Wariant współpracy: Klienci HolterHELP

Wariant współpracy „Klienci HolterHELP” dedykowany dla Partnerów Medycznych zainteresowanych uruchomieniem w swojej placówce „Punktu Badań Serca”.

Opis usługi

 1. Klienci HolterHELP – to osoby, które zakupiły badanie Holtera w Centrum Telekardiologicznym HolterHELP.
 2. Centrum Telekardiologiczne odsyła swoich klientów na wykonanie badania do Punktów Badań Serca na terenie całej Polski.
 3. Klient HolterHelp zgłasza się do Partnera Medycznego w celu podłączenia urządzenia oraz zakończenia badania.
 4. Centrum Telekardiologiczne HolterHELP zleca Partnerowi wykonanie usług polegającej na podłączeniu aparatu oraz uruchomieniu badania swoim Klientom.
 5. Kurier DHL dostarcza urządzenie do Punktu Badań Serca przed terminem badania i odbiera go po zakończeniu badania.
 6. Badania analizują i opisują doświadczeni kardiolodzy Centrum Telekardiologicznego HolterHELP.
 7. Pacjent otrzymuje dostęp do swoich wyników badań (on-line) na platformie internetowej (www.holterhelp.pl) lub w „Punkcie Badań Serca”.

Rodzaje badań zlecanych Partnerowi do uruchomienia

 • Holter EKG 3 kanałowy,
 • Holter EKG 12 kanałowy,
 • Event Holter,
 • Holter (RR) Ciśnieniowy,
 • Monitoring EKG Długoterminowy,
 • EKG 12 kanałowe.

Wynagrodzenie

Po zakończeniu miesiąca rozliczeniowego Partner otrzyma wynagrodzenie za każde uruchomienie badania w Punkcie Badań Serca” zlecone przez Centrum Telekardiologiczne HolterHELP.