Korzyści dla Partnera Medycznego

✔️ Nielimitowany dostęp do nowoczesnych rejestratorów holterowskich: EKG, RR, Event Holter

✔️ Możliwość szybkiego uruchomienia nowej usługi bez ponoszenia kosztów na zakup Holterów

✔️ Brak konieczności angażowania własnych specjalistów kardiologii

✔️ Rejestratory holterowskie serwisowane na bieżąco, a w razie usterki wymiana w 24h.

✔️ Bezpłatne szkolenie personelu z obsługi aparatów Holtera i oprogramowania

✔️ Dostęp on-line (24h/7) do wyników i opisów badań zawsze na czas (do 3 dni). Opis Pilny do 24h.

✔️ Wsparcie telefoniczne – (8:00-20:00) infolinia dla personelu Partnera oraz pacjenta

✔️ Możliwość świadczenia nowych jakościowo badań kardiologicznych (badania od 1 dnia do 30 dni)

✔️ W cenie usługi serwis aparatów i coroczny przegląd techniczny

✔️ Proste rozliczenie za pojedynczą usługę, na podstawie miesięcznego zestawienia z wykonanych usług

✔️ Rekomendujemy Państwa placówkę wśród pacjentów w najbliższym regionie

✔️ Kierujemy naszych klientów do Państwa na badania

ZAMÓW PEŁNĄ OFERTĘ Z CENNIKIEM