Korzyści dla Partnera Medycznego

✔️ Możliwość świadczenia nowych jakościowo badań kardiologicznych (diagnostyka długoterminowa)

✔️ Możliwość uruchomienia nowej komercyjnej usługi bez ponoszenia kosztów na zakup Holterów

✔️ Brak konieczności angażowania własnych specjalistów kardiologii

✔️ Nielimitowany dostęp do nowoczesnych rejestratorów holterowskich

✔️ Rejestratory holterowskie serwisowane na bieżąco, a w razie usterki wymiana na nowy w 24h.

✔️ Bezpłatne szkolenie personelu z obsługi aparatów Holtera i oprogramowania

✔️ Dostęp on-line (24h/7) do wyników i opisów badań zawsze na czas (do 3 dni). Opis Pilny do 24h.

✔️ Dyżurny Konsultant (8:00-20:00) – wsparcie telefoniczne dla personelu Partnera oraz pacjenta

✔️ W cenie usługi serwis aparatów i coroczny przeglądów techniczny

✔️ Proste rozliczenie za pojedynczą usługę, na podstawie miesięcznego zestawienia z wykonanych usług

✔️ Rekomendujemy pacjentom placówki naszych Partnerów, gdzie szybko wykona badanie Holtera